Menu

Znaczenie słowa teledetekcja

Listopad 2, 2016 - Technologia
Znaczenie słowa teledetekcja

Teledetekcja, mimo tego, że sam wyraz może na pozór niewiele mówić przeciętnemu odbiorcy, to metoda badań, z jaką każdy z tu obecnych ma co jakiś czas do czynienia. Jeżeli rzucilibyśmy przechodniom na ulicy pytanie, czym jest jest teledetekcja, ze sporą dozą prawdopodobieństwa niewielki odsetek podałby odpowiedź. No ewentualnie, że szczęśliwie byłby to student lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją w miejscu pracy.

Co to jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie więc, co to jest teledetekcja? Planując udzielić wstępnej, bardzo krótkiej odpowiedzi, wypada powiedzieć, że jest to sposób badań na odległość z wykorzystaniem czujników. Samo stwierdzenie teledetekcja znaczy mniej więcej: tele – zdalna, detekcja – odkrywanie sygnałów. Teledetekcja bywa dzielona na dwie części: teledetekcję aktywną oraz teledetekcję pasywną. Analizy z wykorzystaniem teledetekcji prowadzi się tak samo z ziemi, jak i z wysokości, przykładowo z satelitów.
Teledetekcja aktywna określona może być jako ta, w czasie której wysyłanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a w dalszej kolejności odbitych przez dany obiekt. Przykładem jest min.: lidar – wysyłanie i odbieranie światła.
Z drugiej strony teledetekcja pasywna to odbiór sygnałów wysyłanych przez obserwowany obiekt. Tutaj przykładem może być nawet robienie zdjęć. Fotografia jest dla Twojej wiadomości niczym innym, jak uwiecznieniem odbijanego światła przez obiekty, którym robi się fotografię.
Teraz chyba, po wyróżnieniu tych przykładów, natychmiastowo definicja teledetekcji nabiera jaśniejszego wyrazu i da się spostrzec, iż regularnie spotykamy się z nią w codziennym życiu. Jeśli nie wszyscy, to z pewnością część z nas. Teledetekcja umożliwia analizowane miejsc, do jakich ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć lub takie zbliżenie jest niebywale kłopotliwe.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja używana jest w ogromnej ilości dziedzinach życia. Korzystają z niej zarówno inżynierowie, jak i szczęśliwi korzystający z wymyślonych przez nie urządzeń. Jest użytkowana tytułem przykładu w:
– robotyce – roboty posiadają czujniki, za sprawą czego, widzą otoczenie
– przemyśle samochodowym – samodzielne auta przyszłości będą umiały poruszać się dzięki zróżnicowanego gatunku czujnikom
– wojskowości – badanie, co położone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – szereg badań jest tak ogromny, że będzie on scharakteryzowany w kolejnym akapicie.

Co nam daje teledetekcja środowiska naturalnego?

Korzystając z teledetekcji realne jest sumienne badanie oraz penetrowanie naszej planety. Tak samo jej terenów, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego jest w stanie dać nam odpowiedź na np., tego rodzaju kwestie:
– jak ukształtowany jest teren, np. w niezaludnionym obszarze ziemi czy też np. na dnie jeziora czy nawet na innych planetach
– jak bardzo zanieczyszczona jest atmosfera na wyznaczonym terenie, np. poprzez zbadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak przedstawia się stan flory w danym terenie, również w akwenach wodnych

Zwracając uwagę na ogromne wykorzystanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej popularną gałęzią nauki. Coraz więcej akademii oferuje specjalizacje teledetekcja i szkolenia dostarczające fachowców w tej dziedzinie. Nade wszystko skutkuje to coraz większymi postępami w tej dziedzinie, co z drugiej strony zwiększa zapotrzebowanie na użytkowanie teledetekcji, z uwagi na coraz większe możliwości techniczne i zakres użytkowania.

Zobacz także: